Uit onderzoek van de KNWU blijkt dat ruim 20% van de amateur wielrenners zich in het afgelopen jaar onveilig heeft gevoeld binnen de vereniging of het team. 36% heeft een of meerdere vervelende ervaringen gehad. De KNWU heeft als eerste sportbond onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag met als doel om de wielersport voor top- en amateursporters (nog) veilig(er), gezond(er) en eerlijk(er) te maken.

In totaal hebben 2.031 amateurrenners de vragenlijst ingevuld. De totale groep respondenten bestaat voor een groot gedeelte uit mannen (81%), tegenover een kleinere groep vrouwen (19%).De gemiddelde leeftijd van de respondenten is ruim 26 jaar. Ongeveer zeventien procent van de respondenten is amateur wielrenner. Andere niveaus die respondenten noemen zijn sportklasse (13%), masters (13%), nieuwelingen (9%), junioren (9%), elite (9%) en beloften (6%).

135 respondenten hebben hun meest vervelende ervaring aangegeven in het wielrennen, zie tabel hieronder:

Tabel: categorisering meest vervelende ervaring (n=135), bron: KNWU

“Er wordt op mij gescholden door kinderen in mijn categorie, bijvoorbeeld tijdens inhaalacties of als ik niet aan de kant ga. En soms worden er lelijke dingen geroepen door ouders.” – Rapport Opschakelen. Onderzoek naar ongewenste gedragingen in de wielersport 2018 (KNWU)

Klik hier voor het volledige rapport en een toelichting van de KNWU